Bedrijfsfysiotherapie is een specialisatie van fysiotherapie, gericht op verzuimpreventie. Judith is hierin onze specialist. Ze zet zich in voor de gezondheid van organisaties en medewerkers, samen met werkgevers en werknemers, maar ook met ARBO-organisaties, brancheverenigingen en verzekeraars. Samen met deze professionals maakt ze een plan van aanpak voor het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek. Dit kan ook op individueel niveau bij het verminderen en herstellen van aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat en in ondersteuning bij re-integratie van (langdurig) zieke werknemers.